ogłoszeń w bazie

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA POZWOLENIA EKOEXPERT (numer 1711031143)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi środowiskowe mające na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostosowanie działalności do wymogów prawnych prowadzenia działalności, uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych oraz ograniczenie kosztów związanych z ochroną środowiska. Firma EkoExpert to zespół doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy podejmują się kompleksowej obsługi ekologicznej firm zapewniając terminowe sporządzanie oraz przekazywanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, raportów do bazy KOBIZE, raportów do BDO, raportów OPAK 1, 2, 3, PRTR, opracowywanie wszelkich dokumentów środowiskowych tj. analizy i oceny środowiskowe, operaty wodnoprawne, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięcia. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert we współpracy z klientem dokonują rzetelnej analizy potrzeb środowiskowych przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego oraz dostosowują zakres obsługi ekologicznej do potrzeb firmy. Oferta usług ekologicznych firmy EkoExpert obejmuje wszelkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, co pozwala na wypełnienie wszelkich obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalne doradztwo środowiskowe oraz merytoryczne wsparcie w wypełnianiu wszelkich zobowiązań środowiskowych tj. obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe, doradcze oraz reprezentacyjne związane z kontrolą środowiskową dokonywaną przez WIOŚ. Współpraca ekologiczna z ekspertami z firmy EkoExpert zapewnia firmie przekazywanie sprawozdań środowiskowych terminowo. Terminy składania podstawowych sprawozdań oraz raportów rocznych związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie wyglądają następująco: do 15 marca roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, do 15 marca roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, do 31 marca zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Eksperci środowiskowi z EkoExpert stale monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska w celu zapewnienia klientom wsparcia merytorycznego w zakresie dbania o przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Oferta współpracy ekologicznej firmy EkoExpert jest elastyczna i uwzględnia oczekiwania klienta, zakres prowadzonej działalności oraz formę współpracy. Szczegóły oferty udostępniamy na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie 85 744 44 60.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA POZWOLENIA EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA POZWOLENIA EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

DORADZTWO EKOLOGICZNE AUDYTY POZWOLENIA EKOEXPERT

Firma doradcza EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska. Oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji dopasowaną do profilu działalności firmy. Współpraca z firmą EkoExpert oznacza powierzenie wypełniania obowiązków ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
100,00 PLN

EKSPERT ŚRODOWISKOWY EKOEXPERT BIAŁYSTOK USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług środowiskowych dla firm. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanny rozwój stanowią gwarancję najwyższej jakości obsługi ekologicznej, w tym w szczególności doradztwa środowiskowego oraz opracowywania dokumentów środowiskowyc ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

OBOWIĄZKI ŚRODOWISKOWE FIRM DORADZTWO EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług środowiskowych dla firm. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanny rozwój stanowią gwarancję najwyższej jakości obsługi ekologicznej, w tym w szczególności doradztwa środowiskowego oraz opracowywania dokumentów środowiskowyc ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DOKUMENTY OBSŁUGA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia firmom podlegającym przepisom o ochronie środowiska możliwość należytego wypełniania obowiązków środowiskowych związanych z prowadzona działalnością. Kompleksowa oferta usług ekologicznych została opracowana na potrzeby większości przedsiębiorstw, z ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DORADZTWO EKOEXPERT WSPÓŁPRACA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową oraz szkoleniową w zakresie ochrony środowiska w firmie. Usługi realizowane na rzecz firm obejmują wszelkie obszary działalności firm mające wpływ na środowisko. Nasi doradcy fachowo i rzetelnie zadbają o wypełnianie obowiązków ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
10,00 PLN