ogłoszeń w bazie

ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE WNIOSKI OPERATY EKOEXPERT (numer 1711031226)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska, w szczególności związane z opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji środowiskowej związanej z prowadzoną działalnością. Firma EkoExpert doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentację wielu inwestycji o charakterze ekologicznym i gospodarczym, a także świadczy kompleksowe usługi doradcze związane ze stałą obsługą środowiskową przedsiębiorstw zapewniającą należyte i terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert sporządza studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze Ochrony Środowiska inne). Firma EkoExpert prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny, analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji, przeglądy oraz audyty ekologiczne, oceny oddziaływania na środowisko i sprawozdawczość i KOBiZE, REACH i CLP oraz inne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska jak raporty ROŚ i KIP. Firma EkoExpert przygotowuje wnioski o pozwolenia środowiskowe, uzasadnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowej w szczególności: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, operaty wodnoprawne, pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. Firma EkoExpert realizuje usługi eksperckie w zakresie opracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii tj. m.in. fotowoltaika, biogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła. Firma EkoExpert wykonuje audyty środowiskowe, oceny środowiskowe, analizy środowiskowe wskazujące obszary działalności firmy mające największy wpływ na środowisko wraz z indywidualnie przygotowaną ofertą współpracy ekologicznej odpowiadającej potrzebom środowiskowym firmy. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje jak i projekty ekologiczne mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert oznacza rzetelną i skrupulatną analizę potrzeb środowiskowych, indywidualne podejście do klienta, pełną informację co do zakresu prac (unikamy jakichkolwiek niedomówień, bądź niedoszacowań cen) oraz rzetelną wycenę usługi środowiskowej, doświadczenie wynikające z 18 lat współpracy z klientami. Szczegóły oferty usług ekologicznych w zakresie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, opracowywania wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych dostępne są na www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.
ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE WNIOSKI OPERATY EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE WNIOSKI OPERATY EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

EWIDENCJA ŚRODOWISKOWA ROZLICZENIA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. przygotowała propozycję współpracy ekologicznej obejmującej kluczowe obszary zarządzania ochroną środowiska w firmie tj. sprawozdawczość środowiskowa, rozliczenia środowiskowe, doradztwo środowiskowe, projekty ekologiczne, kompleksowa obsługa ekologiczna firm, za ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
101,00 PLN

EKSPERT ŚRODOWISKOWY EKOEXPERT BIAŁYSTOK USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług środowiskowych dla firm. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanny rozwój stanowią gwarancję najwyższej jakości obsługi ekologicznej, w tym w szczególności doradztwa środowiskowego oraz opracowywania dokumentów środowiskowyc ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DOKUMENTY OBSŁUGA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia firmom podlegającym przepisom o ochronie środowiska możliwość należytego wypełniania obowiązków środowiskowych związanych z prowadzona działalnością. Kompleksowa oferta usług ekologicznych została opracowana na potrzeby większości przedsiębiorstw, z ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DORADZTWO EKOEXPERT WSPÓŁPRACA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową oraz szkoleniową w zakresie ochrony środowiska w firmie. Usługi realizowane na rzecz firm obejmują wszelkie obszary działalności firm mające wpływ na środowisko. Nasi doradcy fachowo i rzetelnie zadbają o wypełnianie obowiązków ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
10,00 PLN

SPRAWOZDANIA ODPADOWE WNIOSKI OBSŁUGA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi środowiskowe wspierające firmy i instytucje w prawidłowym oraz terminowym realizowaniu obowiązków środowiskowych: ewidencyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami pozwoleń i zezwoleń środowiskowych tj. zezwolenie ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa biura - (podlaskie)
101,00 PLN