ogłoszeń w bazie

ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DECYZJE WNIOSKI EKOEXPERT (numer 1711031231)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi środowiskowe w zakresie zarządzania środowiskiem, opracowywania dokumentacji środowiskowej, raportów środowiskowych, uzyskiwania zezwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji obowiązków środowiskowych firm, zapewnianiu kompleksowego wsparcia i doradztwa ekologicznego na każdym etapie rozwoju firmy oraz prowadzeniu dokumentacji środowiskowej firmy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych dotyczących dokumentów środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert realizują usługi ekologiczne w formie kompleksowej obsługi ekologicznej lub formie zadaniowej, jedynie w wybranych obszarach działalności firmy realizując na rzecz firmy wybrane usługi środowiskowe: rejestracyjne, zgłoszeniowe, ewidencyjne, rozliczeniowe, sprawozdawcze. Firma EkoExpert zapewnia wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności w związku z realizacją projektów o charakterze ekologicznym oraz ubieganiu się o stosowne zezwolenia środowiskowe, pozwolenia środowiskowe oraz związane z ich uzyskaniem dokumenty: wnioski o wydanie zezwolenia środowiskowe, wnioski o wydanie uzasadnienia decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej i inne. Współpraca ekologiczna firmy EkoExpert na przestrzeni lat z wieloma firmami i instytucjami pozwala na kompleksową realizację usług środowiskowych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Specjaliści do spraw zarządzania środowiskiem opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe związane z wprowadzaniem zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód i ziemi, emisją hałasu itp. Dokumenty środowiskowe opracowywane w związku z oddziaływaniem na środowisko przygotowywane są przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości opracowań. Firma EkoExpert oferuje pomiary, analizy oraz oceny środowiskowe w pełnym zakresie m.in. operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, analizy wielkości emisji zanieczyszczeń itp. oraz opracowuje wszelkie wymagane raporty, sprawozdania oraz wnioski m.in. wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, uzupełnienie raportów do bazy KOBIZE, sprawozdawczość PRTR, sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, sporządzanie rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3, obliczanie opłat produktowych, obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe warunki współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert, zakres świadczonych usług środowiskowych oraz dane kontaktowe dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 85 744 44 60.
ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DECYZJE WNIOSKI EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DECYZJE WNIOSKI EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

EWIDENCJA ŚRODOWISKOWA ROZLICZENIA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. przygotowała propozycję współpracy ekologicznej obejmującej kluczowe obszary zarządzania ochroną środowiska w firmie tj. sprawozdawczość środowiskowa, rozliczenia środowiskowe, doradztwo środowiskowe, projekty ekologiczne, kompleksowa obsługa ekologiczna firm, za ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
101,00 PLN

EKSPERT ŚRODOWISKOWY EKOEXPERT BIAŁYSTOK USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług środowiskowych dla firm. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanny rozwój stanowią gwarancję najwyższej jakości obsługi ekologicznej, w tym w szczególności doradztwa środowiskowego oraz opracowywania dokumentów środowiskowyc ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DOKUMENTY OBSŁUGA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia firmom podlegającym przepisom o ochronie środowiska możliwość należytego wypełniania obowiązków środowiskowych związanych z prowadzona działalnością. Kompleksowa oferta usług ekologicznych została opracowana na potrzeby większości przedsiębiorstw, z ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DORADZTWO EKOEXPERT WSPÓŁPRACA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową oraz szkoleniową w zakresie ochrony środowiska w firmie. Usługi realizowane na rzecz firm obejmują wszelkie obszary działalności firm mające wpływ na środowisko. Nasi doradcy fachowo i rzetelnie zadbają o wypełnianie obowiązków ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
10,00 PLN

SPRAWOZDANIA ODPADOWE WNIOSKI OBSŁUGA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi środowiskowe wspierające firmy i instytucje w prawidłowym oraz terminowym realizowaniu obowiązków środowiskowych: ewidencyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami pozwoleń i zezwoleń środowiskowych tj. zezwolenie ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa biura - (podlaskie)
101,00 PLN