ogłoszeń w bazie

EWIDENCJA ODPADÓW SPRAWOZDANIA ODPADOWE EKOEXPERT (numer 171103970)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. opracowuje wszelkie dokumenty środowiskowe firm związane z prowadzoną działalnością, realizowanymi projektami , inwestycjami. Firma EkoExpert od wielu lat podejmuje się współpracy z firmami i instytucjami , którym zapewnia profesjonalne doradztwo ekologiczne, doradztwo biznesowe, kompleksową obsługę ekologiczną oraz wsparcie doświadczonych doradców środowiskowych w trakcie przygotowań do planowanej kontroli środowiskowej, wdrażania zaleceń po kontroli środowiskowej, uzupełniania dokumentacji, rozliczania prowadzonej działalności oraz wnoszenia opłat środowiskowych. Działalność firmy EkoExpert obejmuje wszelkie kluczowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w firmie: zarządzanie ochroną środowiska w firmie, zarządzanie dokumentacją środowiskową, rozliczenia z tytułu korzystania ze środowiska, szkolenia środowiskowe. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert opracowują na zlecenie wszelkie wymagane przepisami dokumenty środowiskowe: raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, wnioski o pozwolenia zintegrowane, wnioski o wydanie pozwoleń środowiskowych tj. uruchomienie składowiska odpadów, transport odpadów, unieszkodliwianie odpadów, zgłoszenia, wpisy do BDO, karty odbiorców odpadów.
Firma EkoExpert świadczy kompleksowe usługi środowiskowe realizowane w formie stałej, miesięcznej obsługi ekologicznej lub zadaniowo jedynie w zleconym zakresie. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert wypełniają wszelkie obowiązki środowiskowe nakładane na firmę w związku z prowadzoną działalnością oraz realizowanymi zadaniami. Firma EkoExpert podejmuje się realizacji zadań związanych z jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających obszarów funkcjonowania firmy jakim jest zarządzanie odpadami. Zarządzanie odpadami w firmie z uwagi na znaczny stopień oddziaływania na środowisko wymaga dopełnienia szeregu obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych i rozliczeniowych. Firma EkoExpert przygotowała ofertę obsługi ekologicznej obejmującą wszelkie zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami: wprowadzaniem produktów, opakowań do obrotu, ewidencją wytwarzanych odpadów, aktywnym poszukiwaniem odbiorców odpadów, sporządzaniem i składaniem sprawozdań odpadowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zajmują się prowadzeniem ewidencji wytwarzanych odpadów, obsługą Bazy Danych Odpadowych BDO, sporządzaniem sprawozdań w BDO, sprawozdań za wprowadzanie opakowań, reklamówek itp. do obrotu, wystawianiem kart odbiorców odpadów, wyliczaniem opłat produktowych oraz przygotowywaniem wniosków dotyczących wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na transport odpadów, decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów. Oferta firmy EkoExpert w zakresie gospodarowania odpadami, obsługi ekologicznej, współpracy ekologicznej oraz aktualne informacje dotyczące terminów składania sprawozdań środowiskowych dostępne są na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.
EWIDENCJA ODPADÓW SPRAWOZDANIA ODPADOWE EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: EWIDENCJA ODPADÓW SPRAWOZDANIA ODPADOWE EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

EWIDENCJA ODPADÓW ROZLICZENIA OPŁATY EKOEXPERT

Usługi środowiskowe dla firm świadczone przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zostały opracowane w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ekologicznej przedsiębiorstw oraz wspierania inicjatyw proekologicznych w firmach. Firma EkoExpert od kilkunastu lat zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usłu ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
100,00 PLN

DOKUMENTACJA ODPADOWA ODPADY OBSŁUGA BDO EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. podejmuje szereg działań na rzecz klientów zmierzających do prawidłowego oraz terminowego realizowania obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Obowiązki środowiskowe firm obejmują obowiązki rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcz ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
101,00 PLN

DORADZTWO DLA FIRM ZARZĄDZANIE ODPADAMI EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem środowiskowym dla firm, realizacją specjalistycznych usług środowiskowych na rzecz firm oraz prowadzeniem spraw środowiskowych w firmie na zlecenie. Usługi środowiskowe proponowane przez firmę EkoExpert obejmują wszelkie aspekty ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
101,00 PLN

SPRAWOZDANIA ODPADOWE ZARZĄDZANIE BDO EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność wspierającą przedsiębiorców oraz instytucje w wypełnianiu obowiązków środowiskowych, w tym obowiązków rejestracyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalne doradztwo ekologiczne związane z wszelkimi aspekta ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
101,00 PLN

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ODPADAMI USLUGI EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy na rzecz firm i instytucji profesjonalne usługi środowiskowe, zajmuje się doradztwem ekologicznym dla firm, doradztwem biznesowym w obszarze zarządzania środowiskiem w firmie oraz prowadzi działalność szkoleniową. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe zadani ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
100,00 PLN