ogłoszeń w bazie

POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WODNOPRAWNE EKOEXPERT (numer 1711071227)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. opracowała kompleksową ofertę usług środowiskowych stworzonych z myślą o potrzebach środowiskowych firm. Zakres usług ekologicznych świadczonych przez firmę EkoExpert pozwala na powierzenie realizacji zadań z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie doświadczonym ekspertom środowiskowym. Eksperci środowiskowi z EkoExpert realizują zadania z zakresu ochrony środowiska w formie kompleksowej obsługi ekologicznej firm lub zadaniowo w zależności od potrzeb środowiskowych klienta zidentyfikowanych na podstawie audytu środowiskowego w firmie. Firma EkoExpert posiada niezbędne doświadczenie oraz znajomość aktualnych wymogów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i na tej podstawie opiera współpracę z klientem w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa ekologicznego na każdym etapie działalności firmy. Współpraca ekologiczna z doświadczonym zespołem ekspertów do spraw zarządzania środowiskiem umożliwia zgodne z prawem prowadzenie firmy oraz budowanie ekologicznego wizerunku firmy poprzez należyte wypełnianie obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert opracowuje wszelkie dokumenty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością lub planowaną inwestycją, w szczególności: zezwolenia środowiskowe, wnioski o wydanie zezwolenia środowiskowego, uzasadnienia do wydania decyzji środowiskowej, operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięcia, analizy krajobrazowe, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, raporty z pomiarów emisji pyłów i gazów, emisji hałasu i inne. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych tj. pozwolenia zintegrowane IPPC, pozwolenia na emisję hałasu, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, utylizację odpadów, pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i/lub wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz wszelkie inne pozwolenia przewidziane w przepisach o ochronie środowiska. Doświadczeni specjaliści z zakresu zarządzania środowiskiem opracowują na zlecenie raporty środowiskowe m.in. KOBIZE, OPAK 1, 2, 3, PRTR, prowadzą ewidencje oraz dokonują wyliczenia poziomu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska. Wszelkie dokumenty środowiskowe opracowywane przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert spełniają najwyższe standardy jakości, są zgodne z obowiązującymi przepisami i spełniają wszelkie wymagania formalne dla wymienionych dokumentów środowiskowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kompleksowej obsługi ekologicznej firm i instytucji, w szczególności w obszarze uzyskania niezbędnych zezwoleń środowiskowych na stronie www.ekoexpert.com.pl oraz kontaktu z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.
POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WODNOPRAWNE EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WODNOPRAWNE EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

OPERATY WODNOPRAWNE POZWOLENIA RAPORTY EKOEXPERT

Kompleksowe usługi środowiskowe dla firm realizowane przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym kluczowe obszary funkcjonowania mające największy wpływ na środowisko tj. zarządzanie odpadami w firmie. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posi ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
101,00 PLN

DORADZTWO EKOLOGICZNE AUDYTY POZWOLENIA EKOEXPERT

Firma doradcza EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska. Oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji dopasowaną do profilu działalności firmy. Współpraca z firmą EkoExpert oznacza powierzenie wypełniania obowiązków ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
100,00 PLN

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE FIRM OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi ekologicznej firm i instytucji, w tym w szczególności opracowywaniu dokumentacji środowiskowej firm, przygotowywaniu wniosków o pozwolenia środowiskowe: zintegrowane, sektorowe, rozliczaniu prowadzonej działaln ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

RAPORTY POZWOLENIA ZINTEGROWANE USŁUGI BIAŁYSTOK

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.świadczy usługi doradcze oraz eksperckie z zakresu ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw. Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują na zlecenie wszelkie dokumenty środowiskowe, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
1,00 PLN

POZWOLENIA ZINTEGROWANE OPŁATY ŚRODOWISKOWE USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. wspiera działalność firm w obszarze ochrony środowiska oraz ich zgodne z prawem funkcjonowanie. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm ekspertów z firmy EkoExpert stanowią gwarancję prawidłowego oraz terminowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony śro ...
Biuro i Reklama > Usługi > Prawne i finansowe - (podlaskie)
1,00 PLN