ogłoszeń w bazie

SPRAWOZDANIA ODPADOWE OBSŁUGA BDO USŁUGI EKOEXPERT (numer 171107949)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem środowiskowym w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, obowiązków środowiskowych firm oraz prowadzenia dokumentacji środowiskowej w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji uwzględniającą charakterystykę działalności firmy, wielkość oraz strukturę przedsiębiorstwa oraz obowiązki środowiskowe, którym podlega firma na mocy stosownych przepisów o ochronie środowiska. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych firmy doświadczonym ekspertom środowiskowym, którzy zapewnią rzetelne opracowanie dokumentacji środowiskowej firmy, terminowe składanie sprawozdań środowiskowych, wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie firmy do kontroli środowiskowej. Zakres obsługi ekologicznej uzależniony jest od potrzeb środowiskowych firmy oraz struktury organizacyjnej w firmie uwzględniającej możliwość zapewnienia należytego wypełniania obowiązków środowiskowych we własnym zakresie. Firma EkoExpert zajmuje się wszelkimi aspektami środowiskowymi funkcjonowania przedsiębiorstw tj. opracowywaniem dokumentacji środowiskowej, sprawozdań środowiskowych, raportów środowiskowych, raportów oceny środowiskowej inwestycji, przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do projektów unijnych, opracowywaniem dokumentacji dotyczącej gospodarowania odpadami w firmie, poprawą efektywności energetycznej, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz poprawą ekologicznego wizerunku firm. Doradcy z firmy EkoExpert dysponują rzetelną wiedzą oraz doświadczeniem pozwalającym na profesjonalne prowadzenie bieżących spraw środowiskowych firmy, jak również uporządkowanie dokumentacji środowiskowej już istniejącej w firmie.
Firma EkoExpert wykorzystuje najlepsze doświadczenia w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz świadczenia usług środowiskowych w szczególności związanych z jedną z najtrudniejszych dziedzin zarządzania ochroną środowiska w firmie tj. zarządzaniem odpadami w firmie. Specjaliści z firmy EkoExpert dopełniają wszelkich formalności rejestracyjnych, sprawozdawczych i rozliczeniowych dotyczących gospodarowania odpadami w firmie. Usługi w zakresie gospodarowanie odpadami obejmują obsługę Bazy Danych Odpadowych, prowadzeniem ewidencji wytwarzanych odpadów, sporządzaniem sprawozdań w BDO, sprawozdań za wprowadzanie opakowań, reklamówek itp. do obrotu, wystawianiem kart odbiorców odpadów, wyliczaniem opłat produktowych. Specjaliści z firmy EkoExpert opracowują ponadto wnioski o wydanie: pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na transport odpadów, decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów. Oferta obsługi ekologicznej w zakresie zarządzania odpadami w firmie dostępna jest na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl lub bezpośrednio u doradcy środowiskowego pod numerem 85 744 44 60
SPRAWOZDANIA ODPADOWE OBSŁUGA BDO USŁUGI EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: SPRAWOZDANIA ODPADOWE OBSŁUGA BDO USŁUGI EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

USŁUGI ŚRODOWISKOWE OBSŁUGA FIRM SPRAWOZDANIA FIRM

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest liderem w branży usług ekologicznych. Firma EkoExpert zajmuje się kompleksową obsługą ekologiczną firm pod kątem wypełniania obowiązków środowiskowych, w tym prawidłowego oraz terminowego sporządzania oraz składania sprawozdań środowiskowych. Współpraca ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI EKOLOGICZNE DLA FIRM BIAŁYSTOK OBSŁUGA FIRM

W ofercie usług ekologicznych świadczonych przez EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze znajdziecie Państwo kompleksowe usługi dla firm z zakresu ochrony środowiska. Firmy podlegające przepisom Ustawy o Ochronie Środowiska mają obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z przepisami. Firma EkoExpert prowadzi komplekso ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
1,00 PLN

OBSŁUGA EKOLOGICZNA FIRM AUDYT DORADZTWO EKOEXPERT

Usługi doradztwa ekologicznego dla firm świadczone przez EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to kompleksowa oferta opracowana na potrzeby firm. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają wiedzę i umiejętności, które gwarantują firmie prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych, w tym, przede wszystk ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
1,00 PLN

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE USŁUGI OBSŁUGA BIAŁYSTOK

Kompleksowa oferta usług środowiskowych świadczonych przez EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. została opracowana przez ekspertów z uwzględnieniem najnowszych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Współpraca z firmą EkoExpert daje gwarancję terminowego i należytego spełniania obowiązków środowiskowy ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI EKOLOGICZNE PEŁEN ZAKRES USŁUG EKOEXPERT

Oferta usług świadczonych przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. skierowana jest do przedsiębiorstw, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane są do wypełniania obowiązków środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością. Oferta została opracowana zgodnie z obowiązującym s ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
1,00 PLN