ogłoszeń w bazie

Studium Asystent Rodziny (numer 29131122)

Adres:
Sienkiewicza 166/4
Miejscowość:
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Telefon:
71/332 3670
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Studium asystenta Rodziny jest szkoleniem nadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji
Asystenta Rodziny.

Adresatami stadium mogą być: absolwenci studiów magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień
rodziny, osoby z wykształceniem średnim, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny, osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, pracownicy Urzędów Gmin, oraz inne osoby zainteresowane pracą asystenta rodziny.

Koszt: 3600 - 4400 (w zależności od ilości rat)

Data rozpoczęcia: 03.10.2015

Studium obejmuje 230 godzin dydaktycznych

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl ; email:szkolenia@dcp.wroclaw.pl,
71/332 3670
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
50-347 Wrocław, ul. Sienkiewicza 116/4
Podobne ogłoszenia: Studium Asystent Rodziny
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

Studium Terapii Rodzin

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin Adresatami Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwij ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (dolnośląskie)
3400,00 PLN

Studium Psychologii Sądowej

Celem studium jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sądowej, wiktymologii, psychopatologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, metodologii badań psychologicznych, opiniowania w sprawach nieletnich, rodzinnych, cywilnych i karnych. Celem Studium Psychologii Sądowej jest kształcenie przyszłych biegłych psych ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (dolnośląskie)
2800,00 PLN