ogłoszeń w bazie

SZKOLENIA EKOLOGICZNE DOFINANSOWANIA EKOEXPERT (numer 29132045)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Działalność usługowa prowadzona przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. obejmuje wszelkie kluczowe aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz zapewnia doradztwo ekologiczne doświadczonych ekspertów środowiskowych. Firma EkoExpert świadczy usługi doradztwa ekologicznego w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, rozliczeń środowiskowych, opracowuje wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty środowiskowe, w tym: wnioski o pozwolenia środowiskowe, zezwolenia środowiskowe. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm, przygotowaniu firmy do kontroli środowiskowej, wdrażaniu zaleceń pokontrolnych w zakresie uzupełnienia dokumentacji środowiskowej, przygotowaniu dokumentacji do planowanych inwestycji. Firma EkoExpert działa na rzecz klientów zapewniając im kompleksową obsługę dokumentacji środowiskowej, prowadzenie rozliczeń środowiskowych, zapewniając wsparcie w zakresie uzyskiwania stosownych pozwoleń środowiskowych oraz rozwój kompetencji w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert przeprowadzają profesjonalne szkolenia ekologiczne dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji środowiskowej w firmie, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Szkolenia środowiskowe organizowane przez firmę EkoExpert obejmują kluczowe zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym: poprawą efektywności energetycznej, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem odpadami, pozyskiwaniem funduszy unijnych na realizację inwestycji, wdrożeniem procedur RODO w firmie. Szkolenia środowiskowe organizowane i realizowane przez firmę EkoExpert zapewniają szereg praktycznych umiejętności pozwalających nabyć kompetencje do zarządzania w wybranym obszarze działalności firmy tj. sporządzanie dokumentów, wyszukiwanie podstaw prawnych, zasady rozliczeń środowiskowych, sporządzanie raportów, wniosków, sprawozdań, prowadzenie ewidencji. Firma EkoExpert jest uznaną firmą szkoleniową wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych działającą w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001:2009 zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług szkoleniowych, gwarantujący maksymalne korzyści związane z udziałem w szkoleniu oraz merytoryczne podstawy do dalszego rozwoju. Firma EkoExpert umożliwia dostosowanie zakresu szkolenia do potrzeb szkoleniowych firmy, formy szkolenia do ilości uczestników oraz negocjowanie ceny usług szkoleniowych. Firma EkoExpert w swojej ofercie posiada kompleksowe rozwiązania dostosowane do zmieniających się przepisów o ochronie środowiska oraz stale poszerzanego katalogu obowiązków firm w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Informacja w ofercie, planowanych w najbliższym czasie szkoleniach oraz formularz rejestracji na szkolenie dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 85 744 44 60.
SZKOLENIA EKOLOGICZNE DOFINANSOWANIA EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: SZKOLENIA EKOLOGICZNE DOFINANSOWANIA EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

SZKOLENIA EKOLOGICZNE ZAPISY PRZEZ INTERNET CENNIK

Szkolenia ekologiczne realizowane na rzecz firm przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewniają firmom zgodne z prawem funkcjonowanie oraz pozwalają uniknąć kar administracyjnych, za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie dokumentów środowiskowych. Szkolenia środowiskowe organizowane i realizowa ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

SZKOLENIA EKOLOGICZNE ŚRODOWISKOWE PROJEKTY UNIJNE

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe szkolenia ekologiczne dla firm z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi ramach KSU (Krajowego Systemu Usług) przy PARP (Polsk ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI SZKOLENIOWE SZKOLENIA EKOLOGICZNE EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi szkoleniowe dla firm z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, poprawy efektywności energetycznej firm, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania funduszy unijnych na realizację projektów ekologicznych. Szkolenia środowisk ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

SZKOLENIA EKOLOGICZNE WSPÓŁPRACA OBSŁUGA EKOEXPERT

Szkolenia ekologiczne dla firm realizowane przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewniają firmom zgodne z prawem prowadzenie działalności. Profesjonalne i kompleksowe szkolenia ekologiczne z zakresu ochrony środowiska dają firmom możliwość prawidłowego oraz terminowego rozliczania prowadzonej dzi ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

SZKOLENIA EKOLOGICZNE DLA FIRM OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. opracowała ofertę szkoleniową dla firm z zakresu ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi z EkoExpert realizują szkolenia środowiskowe dla firm, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do sporządzania raportów środowiskowych oraz rozliczania prowadzonej działa ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN