ogłoszeń w bazie

SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA EKOEXPERT (numer 29132359)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest uznaną firmą doradczą z wieloletnim doświadczeniem specjalizującą się w obsłudze firm i instytucji w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Firma EkoExpert profesjonalnie przygotowuje wszelkie dokumenty środowiskowe związane z funkcjonowaniem firm, sprawuje nadzór nad działalnością firmy, przeprowadza audyty środowiskowe, świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz zajmuje się realizacją szkoleń z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Zarządzanie ochroną środowiska w firmie przez wykwalifikowanych ekspertów środowiskowych zapewnia firmom wsparcie merytoryczne prowadzonej działalności, daje gwarancję należytego wypełniania obowiązków środowiskowych oraz najwyższą jakość opracowań środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują wszelkie czynności związane z ewidencją środowiskową prowadzonej działalności, rozliczaniem prowadzonej działalności w związku z oddziaływaniem na środowisko, występowaniem o wydanie pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, pozwoleń sektorowych, pozwoleń zintegrowanych w szczególności dla takich działalności jak m.in. stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów, ubojnie, krusznie gruzu, skupy złomu. Firma EkoExpert posiada niezbędne doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty rozwojowe związane z poprawą funkcjonowania firmy w obszarze ochrony środowiska: poprawa efektywności energetycznej, inwestowanie w OZE.
Firma EkoExpert opracowała kompleksowe rozwiązania dla firm zapewniające prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczące zarządzania odpadami w firmie. Doradcy środowiskowi EkoExpert w ramach obsługi ekologicznej monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska, reprezentują firmę w trakcie kontroli środowiskowej i przejmują odpowiedzialność za wszelkie działania firmy w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, rozliczeń środowiskowych, kompletności dokumentacji środowiskowej oraz niezbędnych pozwoleń, zezwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert realizuje działalność szkoleniową obejmującą szkolenia ekologiczne dla firm z obowiązków środowiskowych, obowiązków RODO, biznes planów w projektach unijnych, zasadach konkurencyjności w projektach unijnych, projektowania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki odpadami, ochrony wód, ziemi i powietrza, eksploatacji instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego, dozór nad eksploatacją w/w instalacji i inne zagadnienia mające znaczący wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia firmie optymalne warunki funkcjonowania i rozwoju firmy, w tym stwarza możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów ekologicznych wpływających na poprawę stanu środowiska, poprawy konkurencyjności oraz wizerunku firmy. Oferta usług środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert oraz usług szkoleniowych, w tym aktualnie realizowanych szkoleń dostępna jest na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 85 744 44 60.
SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi szkoleniowe dla firm z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, poprawy efektywności energetycznej firm, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania funduszy unijnych na realizację projektów ekologicznych. Szkolenia środowisk ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
450,00 PLN

SZKOLENIA EKOLOGICZNE ZAPISY PRZEZ INTERNET CENNIK

Szkolenia ekologiczne realizowane na rzecz firm przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewniają firmom zgodne z prawem funkcjonowanie oraz pozwalają uniknąć kar administracyjnych, za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie dokumentów środowiskowych. Szkolenia środowiskowe organizowane i realizowa ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

SZKOLENIA EKOLOGICZNE ŚRODOWISKOWE PROJEKTY UNIJNE

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe szkolenia ekologiczne dla firm z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi ramach KSU (Krajowego Systemu Usług) przy PARP (Polsk ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI SZKOLENIOWE SZKOLENIA EKOLOGICZNE EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi szkoleniowe dla firm z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, poprawy efektywności energetycznej firm, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania funduszy unijnych na realizację projektów ekologicznych. Szkolenia środowisk ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN

SZKOLENIA EKOLOGICZNE DLA FIRM OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. opracowała ofertę szkoleniową dla firm z zakresu ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi z EkoExpert realizują szkolenia środowiskowe dla firm, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do sporządzania raportów środowiskowych oraz rozliczania prowadzonej działa ...
Nauka i Korepetycje > Szkolenia - (podlaskie)
1,00 PLN