ogłoszeń w bazie

RAD - zaburzenia więzi u dzieci-diagnoza i terapia (numer 2913669)

Adres:
Sienkiewicza 116/4
Miejscowość:
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Telefon:
71 3323670
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Terminy szkolenia: 24.05.2014
Liczba dni szkolenia: 1
Godziny zajęć: 9:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

Na szkoleniu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę dotyczącą diagnozy dziecka z zaburzeniami więzi oraz metod pomocy psychologicznej dziecku z RAD.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych zainteresowanych pracą z dzieckiem z zaburzeniem więzi RAD, do specjalistów współpracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.

Program:

1.Kształtowanie się więzi dziecka z osobą dorosłą.

2.Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne (unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).

3.Czynniki kształtujące zaburzone więzi dziecka z opiekunem.
a) przeżycia traumatyczne dziecka a zaburzenia więzi,
b) dysfunkcyjne środowisko wychowawcze a zaburzenia więzi.

4.RAD- Reaktywne zaburzenie przywiązania - definicja, przyczyny.

5.Charakterystyka dziecka z RAD
a) Trudności w funkcjonowaniu dziecka z RAD,
b) Potrzeby dziecka z RAD,
c) Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.

6.Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach?

7.Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej. Charakterystyka funkcjonowania.

8.Przeżywanie straty dziecka odrzuconego

9.Budowanie więzi z dzieckiem przez rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych

10. Wsparcie rozwoju i pomoc psychologiczna rodzicom i dziecku z zaburzeniami więzi.

11. Metody postępowania rodziców

12. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią - praktyczne ćwiczenia

zapisy i więcej informacji na www DCP
RAD - zaburzenia więzi u dzieci-diagnoza i terapia