ogłoszeń w bazie

DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA FIRM EKOEXPERT (numer 3208097664)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej podmiotów gospodarczych zapewniając im profesjonalne doradztwo ekologiczne, wsparcie merytoryczne w identyfikacji obowiązków środowiskowych firmy, najwyższej jakości opracowania dokumentów środowiskowych, w tym wniosków o wydanie zezwoleń środowiskowych, pozwoleń środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych. Firma EkoExpert oferuje elastyczne warunki współpracy ekologicznej dostosowane do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zakresu obowiązków środowiskowych oraz możliwości firmy w zakresie samodzielnego spełnienia wymogów środowiskowych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert podejmują się kompleksowej obsługi ekologicznej firmy lub jedynie wybranych obszarów zarządzania środowiskiem na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego pozwalającego na identyfikację obszarów wymagających znajomości przepisów oraz regulacji w obszarze ochrony środowiska. Firma EkoExpert opracowuje wszelkie dokumenty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością, w szczególności dotyczące zarządzania odpadami w firmie, zarządzania dokumentacją środowiskową, dokonywaniem rozliczeń środowiskowych oraz uzyskiwaniem stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają najwyższe kwalifikacje oraz kompetencje do reprezentowania firmy w sprawach dotyczących zarządzania ochroną środowiska w firmie, w szczególności zarządzania odpadami. Gospodarowanie odpadami w firmie wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz znajomości podstaw prawnych w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, przetwarzanie odpadów, składowanie odpadów, odbiór i utylizacja odpadów. Firma EkoExpert realizuje powyższe zadania w sposób rzetelny, z dbałością o dopełnienie wszelkich wymogów w zakresie gospodarowania odpadami, uzyskaniem stosowanych zezwoleń, pozwoleń tj. np. zezwoleń na przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów, pozwoleń zintegrowanych dla ubojni, pozwoleń wodno prawnych dla miejsc magazynowania odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów dla skupu złomu. Eksperci prowadzą ewidencję odpadów w Bazie Danych Odpadowych BDO m.in. rejestrację podmiotów w BDO, wprowadzanie danych , aktualizację danych w BDO, wystawianie kart odbiorców odpadów. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych doświadczonym ekspertom środowiskowym, uzyskanie najwyższej jakości opracowań środowiskowych: raporty oddziaływania na środowisko, oceny środowiskowe, operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięcia i inne. Szczegóły oferty usług środowiskowych, obsługi ekologicznej oraz współpracy dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie pod numerem 85 744 44 60.
DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA FIRM EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA FIRM EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI ZARZĄDZANIE EKOEXPERT

Usługi środowiskowe dla firm świadczone przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zostały opracowane w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ekologicznej przedsiębiorstw oraz wspierania inicjatyw proekologicznych w firmach. Firma EkoExpert od kilkunastu lat zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usłu ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
101,00 PLN

DORADZTWO EKOLOGICZNE BIAŁYSTOK DOFINANSOWANIA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi ekologiczne na rzecz firm i instytucji. Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi w ramach KSU (Krajowego Systemu Usług) przy PARP ( Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
1,00 PLN

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE RAPORTY USŁUGI EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają aktualną wiedzę oraz doświadczenie umożliwiające obsługę ekologiczną firm na najwyższym poziomie. Nas ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
1,00 PLN

OBSŁUGA EKOLOGICZNA DORADZTWO USŁUGI EKOEXPERT

Usługi doradztwa ekologicznego dla firm świadczone przez EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to kompleksowa oferta opracowana na potrzeby firm. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają wiedzę i umiejętności, które gwarantują firmie prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych, w tym, przede wszystk ...
Przemysł > Przemysł i Automatyka > Pozostałe - (podlaskie)
1,00 PLN

DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI PROJEKTY EKOLOGICZNE

Oferta usług ekologicznych opracowana przez EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. skierowana jest do przedsiębiorstw, które na podstawie przepisów zobowiązane są do wypełniania obowiązków środowiskowych. Usługi ekologiczne świadczone na rzecz firm mają charakter kompleksowej obsługi ekologicznej z zakresu ...
Przemysł > Handel i Magazynowanie > Pozostałe - (podlaskie)
1,00 PLN