ogłoszeń w bazie

ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE OPERATY OCENY EKOEXPERT (numer 3208098559)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Działalność firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. w zakresie doradztwa środowiskowego polega na przeprowadzeniu przez doświadczony zespół ekspertów środowiskowych identyfikacji obszarów działalności firmy mających znaczący wpływ na środowisko, stworzeniu planu ograniczenia negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń środowiskowych dla prowadzonej działalności lub planowanej inwestycji. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług środowiskowych na rzecz firm i instytucji, których działalność wymaga prowadzenia ewidencji środowiskowej, sporządzania i składania raportów środowiskowych, wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz uzyskania zezwoleń środowiskowych w związku z prowadzoną działalnością lub planowaną inwestycją. Doradcy z EkoExpert mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem w zakresie postępowań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej m.in. opracowywaniu operatów wodno prawnych oraz uzyskiwaniu pozwoleń wodno prawnych, postępowań dotyczących gospodarki odpadami m.in. uzyskiwaniu zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, składowanie i utylizację odpadów, prowadzenie składowiska odpadów itp. oraz postępowań dotyczących emisji pyłów i gazów, emisji hałasu, w tym: pomiary wstępne i okresowe wynikające z pozwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert oferuje kompleksowe usługi ekologiczne zapewniające optymalne warunki formalno-prawne prowadzenia działalności: identyfikację potrzeb środowiskowych firmy oraz zakresu obowiązków środowiskowych zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, opracowywanie dokumentów środowiskowych oraz prowadzenie ewidencji, sporządzanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych m.in. raport KOBIZE, zbiorcze zestawienie danych o ilości wytwarzanych odpadów, sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Firma EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firmy w procesie występowania o wydanie pozwoleń środowiskowych m.in. ocenę przedsięwzięcia i stopnia oddziaływania na środowisko, sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, przygotowanie uzasadnienia do wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, pomiarów wstępnych i okresowych do pozwoleń środowiskowych, sporządzanie raportów oraz wyliczanie opłat za korzystanie ze środowisk. Firma EkoExpert z oddaniem, merytorycznie i z pełną odpowiedzialnością podchodzi do realizacji powierzonych zadań z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Szczegóły oferty usług środowiskowych realizowanych przez zespół EkoExpert można znaleźć na stronie www.ekoexpert.com.pl lub uzyskać u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.
ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE OPERATY OCENY EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE OPERATY OCENY EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE WNIOSKI OPERATY EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to zespół doradców środowiskowych z wieloletnim doświadczeniem w realizacji kompleksowych usług środowiskowych dla firm. Firma EkoExpert opracowała kompleksową ofertę usług środowiskowych obejmujących doradztwo ekologiczne, obsługę ekologiczną firm oraz opracow ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
101,00 PLN

DORADCY ŚRODOWISKOWI EKOEXPERT BIAŁYSTOK USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od ponad 15 lat świadczy kompleksowe usługi środowiskowe na rzecz firm, instytucji, jednostek samorządowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert zapewniają profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania ochroną środowiska, które obejmuje wszelkie najważniejsze obszary f ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
101,00 PLN

POZWOLENIA ZINTEGROWANE RAPORTY OCENY EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność doradczą oraz usługową w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert świadczy kompleksowe usługi ekologiczne obejmujące doradztwo ekologiczne, usługi audytorskie, usługi sprawozdawcze, oceny środowiskowe i inne dokument ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
101,00 PLN

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE RAPORTY USŁUGI EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają aktualną wiedzę oraz doświadczenie umożliwiające obsługę ekologiczną firm na najwyższym poziomie. Nas ...
Przemysł > Usługi > Pozostałe - (podlaskie)
1,00 PLN

OBOWIĄZKI ŚRODOWISKOWE FIRM ROZLICZENIA EKOEXPERT

Firma EkoExpert przygotowuje zbiorcze zestawienie informacji za korzystanie ze środowiska, wylicza wysokość opłat za korzystanie ze środowiska , ustala wysokość stawek za korzystanie ze środowiska dostosowaną do zakresu działalności firmy oraz realizuje szkolenia dla osób zarządzających środowiskiem. Prawidłowe wyliczenie ...
Przemysł > Pozostałe > Recykling i wywóz śmieci - (podlaskie)
1,00 PLN