ogłoszeń w bazie

DORADCA ŚRODOWISKOWY EKSPERT WSPÓŁPRACA EKOEXPERT (numer 38020210745)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom profesjonalne doradztwo środowiskowe, kompleksowe usługi w zakresie opracowywania dokumentacji środowiskowej, prowadzenia rozliczeń środowiskowych, ewidencji odpadów. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z zarządzaniem ochroną środowiska w firmach, zarządzaniem dokumentacją środowiskową, zarządzaniem dokumentacją projektową, prawidłowym oraz terminowym rozliczaniem prowadzonej działalności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat produktowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert oferują zróżnicowane formy współpracy ekologicznej, w zależności od potrzeb środowiskowych firmy oraz możliwości organizacyjnych tj. stała, comiesięczna kompleksowa obsługa ekologiczna lub zadania realizowane na zlecenie, obejmujące jedynie wybrane obszary działalności firmy i związane z tym obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają ekspercką wiedzę, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz katalog podmiotów, które obligatoryjnie zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji środowiskowej dotyczącej prowadzonej działalności, uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń środowiskowych na prowadzenie działalności oraz raportowania w związku z oddziaływaniem prowadzonej działalności na środowisko: emisja gazów i pyłów do powietrza, emisja wód i ścieków do wód lub ziemi, emisja hałasu. Eksperci środowiskowi w ramach współpracy dbają o optymalizację kosztów środowiskowych w firmie, dbają o uzupełnienie dokumentacji środowiskowej m.in. karta informacyjna przedsięwzięcia, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, zgłoszenie instalacji pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, uzyskanie stosowanych pozwoleń m.in. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, pozwolenia na prowadzenie składowiska odpadów, pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery.
Usługi środowiskowe świadczone przez firmę EkoExpert obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, uwzględniają wszelkie podejmowane w firmie działania m.in. inwestycje, projekty środowiskowe, plany rozwoju oraz poprawy ekologicznego wizerunku firmy. Firma EkoExpert zapewnia wsparcie, doradztwo oraz możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów środowiskowych w najtrudniejszym obszarze zarządzania firmą jakim jest zarządzanie odpadami. Firma EkoExpert oferuje kompleksowe usługi środowiskowe związane z procesem gospodarowania odpadami w firmie, w szczególności związane z rejestracją i obsługą dokumentów w Bazie Danych Odpadowych, uzyskiwaniem pozwoleń odpadowych, prowadzeniem ewidencji wytwarzanych odpadów, aktywnym pozyskiwaniem odbiorców odpadów, sporządzaniem i składaniem sprawozdań odpadowych oraz dokumentowaniem wprowadzanych do obrotu produktów i opakowań. Eksperci z firmy EkoExpert zajmują się obsługą Bazy Danych Odpadowych BDO, dokonują rejestracji w BDO, sporządzają sprawozdania w BDO, wystawiają karty odbiorców odpadów oraz wyliczają wysokość opłat produktowych.
Z ofertą usług firmy EkoExpert można zapoznać się na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl lub kontaktując się bezpośrednio z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.
DORADCA ŚRODOWISKOWY EKSPERT WSPÓŁPRACA EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: DORADCA ŚRODOWISKOWY EKSPERT WSPÓŁPRACA EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA EKOLOGICZNA FIRM BIAŁYSTOK

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od wielu lat służy przedsiębiorstwom swoim doświadczeniem oraz praktyczną wiedzą z zakresu ochrony środowiska, zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, realizacji projektów ekologicznych oraz pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności proeko ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI EKOLOGICZNE SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM

Firma EkoExpert jest Irma doradczą, audytorską z branży usług ekologicznych. Firma specjalizuje się w wykonywaniu usług ekologicznych na rzecz firm związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firmy prowadzące działalność gospodarczą, która w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko zobowiązane są zgodnie z ob ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN

DORADCY ŚRODOWISKOWI EKOEXPERT BIAŁYSTOK USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy usługi ekologiczne na rzecz firm i instytucji od ponad 10 lat. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanny rozwój zapewniają naszym Klientom wysoki poziom zadowolenia z prowadzonej przez firmę EkoExpert obsługi ekologicznej oraz najwyższą jakość opracowywanyc ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN

USŁUGI ŚRODOWISKOWE DLA FIRM BIAŁYSTOK DORADZTWO

Usługi doradcze oraz eksperckie świadczone przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. wspierają działalność firm w zakresie ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują na zlecenie wszelkie dokumenty środowiskowe, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Akt ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN

SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE FIRM USŁUGI BIAŁYSTOK

Usługi doradcze oraz eksperckie świadczone przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. wspierają działalność firm w zakresie ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują na zlecenie wszelkie dokumenty środowiskowe, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obo ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN