ogłoszeń w bazie

USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO OPERATY WODNOPRAWNE (numer 38020210769)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje najkorzystniejsze warunki współpracy ekologicznej obejmującej doradztwo ekologiczne, usługi ekologiczne: rejestracyjne, ewidencyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe zapewniające zgodne z prawem funkcjonowanie oraz ograniczające koszty środowiskowe w firmie. Doradcy środowiskowi z EkoExpert podejmują się wypełniania obowiązków środowiskowych w imieniu firmy, w szczególności związanych z opracowaniem dokumentacji środowiskowej, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, dokonaniem wpisów rejestracyjnych m.in. w Bazie Danych Odpadowych oraz wyliczeniem wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Firma EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firmy obejmującą wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, możliwości rozwoju prowadzonej działalności oraz poprawy konkurencyjności firmy na rynku. Współpraca ekologiczna z doświadczonymi ekspertami środowiskowymi pozwala na terminową realizację obowiązków środowiskowych, w szczególności obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych związanych z prowadzoną działalnością. Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe: analiza wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w czasie planowania inwestycji, raporty do bazy KOBIZE, sprawozdawczość PRTR, sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska, sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia. Wszelkie dokumenty środowiskowe opracowywane są zgodnie z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymogów formalnych, metod obliczeń dotyczących dokumentów środowiskowych. Współpraca z firmą EkoExpert oznacza możliwość outsourcingu usług ekologicznych doświadczonym ekspertom środowiskowym, którzy na bieżąco monitorują zmiany przepisów i dostosowują zakres świadczonych usług do wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert, liderem rynku usług ekologicznych pozwala na optymalizację kosztów środowiskowych, ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa w przypadku kontroli środowiskowej, podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa poprzez aktywne zarządzanie ochroną środowiska w firmie, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji środowiskowych. Oferta środowiskowa firmy EkoExpert została udostępniona na stronie www.ekoexpert.com.pl lub dostępna telefonicznie u doradców pod numerem 85 744 44 60.
USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO OPERATY WODNOPRAWNE
Podobne ogłoszenia: USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO OPERATY WODNOPRAWNE
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

USŁUGI SZKOLENIA DORADZTWO WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje usługi środowiskowe dla firm obejmujące wszelkie obowiązki środowiskowe firmy: ewidencyjne, rejestracyjne, rozliczeniowe, sprawozdawcze związane z prowadzoną działalnością. Zakres obowiązków środowiskowych firmy eksperci środowiskowi z EkoExpert są w sta ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
101,00 PLN

KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje klientom kompleksowe usługi środowiskowe, audyty ekologiczne, audyty energetyczne, profesjonalne opracowania środowiskowe, w tym: raporty środowiskowe, analizy środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, operaty wodnoprawne, oceny środowiskowe oraz profesjonalne do ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
98,00 PLN

DORADZTWO EKOLOGICZNE OPINIE EKSPERTYZY EKOEXPERT

Usługi środowiskowe oferowane przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. obejmują kompleksowe rozwiązania dla firm z zakresu ochrony środowiska w firmie, zarządzania ochroną środowiska, rozliczaniem prowadzonej działalności. Firmom, które poszukują zaufanego partnera, który przejmie obowiązki środ ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
100,00 PLN

DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA FIRM EKSPERT ŚRODOWI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi szkoleniowe oraz usługi doradcze z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój projektów ekologicznych, rozlicza projekty realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz doradza ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
100,00 PLN

USŁUGI EKOLOGICZNE SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM

Firma EkoExpert jest Irma doradczą, audytorską z branży usług ekologicznych. Firma specjalizuje się w wykonywaniu usług ekologicznych na rzecz firm związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firmy prowadzące działalność gospodarczą, która w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko zobowiązane są zgodnie z ob ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN