ogłoszeń w bazie

ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE POZWOLENIA WODNOPRAWNE (numer 1711071235)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. specjalizuje się w obsłudze ekologicznej podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania środowiskiem, zarządzania dokumentacją, rozliczeń środowiskowych i sporządzania wszelkich dokumentów środowiskowych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert opracowują wszelkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością: raporty środowiskowe, oceny środowiskowe, analizy krajobrazowe, pomiary emisji zanieczyszczeń, karty informacyjne przedsięwzięcia, oceny opłacalności inwestycji, operaty wodnoprawne i wiele innych związanych z oddziaływaniem na środowisko. Szczególne znaczenie w prowadzeniu firmy ma uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych. Pozwolenia środowiskowe obejmują zawarte w decyzji środowiskowej zakres emisji substancji lub energii, sposób, zakres i kierunek korzystania ze środowiska. Eksperci z EkoExpert przygotowują wnioski o wydanie pozwolenia środowiskowego wraz z uzasadnieniem, reprezentują prowadzącego instalację w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej, dokonują pomiarów i analiz do opracowania raportów środowiskowych, które należy obowiązkowo sporządzić dla działalności lub instalacji. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert w zależności od rodzaju stwierdzonego w trakcie audytu oddziaływania występują o pozwolenia sektorowe lub pozwolenia zintegrowane, w tym dokonują zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza czy emitujących pola elektromagnetyczne. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert opracowują kompletne wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem odpadów, pozwolenia wodnoprawne oraz dokonują zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia. Firma EkoExpert kompleksowo zarządza procesami uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, w tym ewidencjonowaniem postanowień i decyzji środowiskowych, wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, co znacznie ułatwia zarządzanie informacjami oraz uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych w przyszłości. Doradcy środowiskowi z EkoExpert świadczą usługi doradztwa środowiskowego, dokonują audytów środowiskowych oraz podejmują się prowadzenia bieżącej obsługi ekologicznej firmy lub dostosowania procedur do obowiązujących przepisów ustawy POŚ. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy na stronie www.ekoexpert.com.pl oraz kontaktu telefonicznego z doradcami środowiskowymi pod numerem 85 744 44 60.
ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE POZWOLENIA WODNOPRAWNE
Podobne ogłoszenia: ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE POZWOLENIA WODNOPRAWNE
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WODNOPRAWNE EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. opracowała kompleksową ofertę usług środowiskowych stworzonych z myślą o potrzebach środowiskowych firm. Zakres usług ekologicznych świadczonych przez firmę EkoExpert pozwala na powierzenie realizacji zadań z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie dośw ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
101,00 PLN

OPERATY WODNOPRAWNE POZWOLENIA RAPORTY EKOEXPERT

Kompleksowe usługi środowiskowe dla firm realizowane przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym kluczowe obszary funkcjonowania mające największy wpływ na środowisko tj. zarządzanie odpadami w firmie. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posi ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa klienta - (podlaskie)
101,00 PLN

WNIOSKI ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE OPERATY EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. stworzyła kompleksową ofertę usług ekologicznych dla firm pozwalających na realizację obowiązków środowiskowych z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przedsiębiorstwa oraz możliwości do samodzielnej realizacji usług z zakresu zarządzani ...
Biuro i Reklama > Usługi > Doradztwo, audyt - (podlaskie)
99,00 PLN

SPRAWOZDANIA ODPADOWE WNIOSKI OBSŁUGA EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi środowiskowe wspierające firmy i instytucje w prawidłowym oraz terminowym realizowaniu obowiązków środowiskowych: ewidencyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami pozwoleń i zezwoleń środowiskowych tj. zezwolenie ...
Biuro i Reklama > Usługi > Obsługa biura - (podlaskie)
101,00 PLN

POZWOLENIA ZINTEGROWANE OPŁATY ŚRODOWISKOWE USŁUGI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. wspiera działalność firm w obszarze ochrony środowiska oraz ich zgodne z prawem funkcjonowanie. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm ekspertów z firmy EkoExpert stanowią gwarancję prawidłowego oraz terminowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony śro ...
Biuro i Reklama > Usługi > Prawne i finansowe - (podlaskie)
1,00 PLN