ogłoszeń w bazie

DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT USŁUGI EKOEXPERT (numer 38020211030)

Adres:
Młynowa 17 lok.1
Miejscowość:
Białystok
Województwo
podlaskie
Telefon:
857444460
 
Podczas kontaktu ze Sprzedającym prosimy
powołać się na Muku.pl. Dziękujemy !!!
Opis
Firmę EkoExpert tworzy zespół doradców środowiskowych, którzy profesjonalnie zajmują się doradztwem ekologicznym dla firm, świadczeniem usług ekologicznych, w tym opracowywaniem dokumentów środowiskowych oraz prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa mających związek z ochroną środowiska. Firma EkoExpert oferuje elastyczne rozwiązania dla firm obejmujące dopasowanie najkorzystniejszej formy współpracy, zakresu świadczonych usług środowiskowych oraz wymaganych dokumentów środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert oferują kompleksową obsługę ekologiczną firmy, która pozwala na powierzenie odpowiedzialności za prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych doświadczonym ekspertom w dziedzinie zarządzania środowiskiem w firmie. Ponadto, eksperci z firmy EkoExpert w ramach kompleksowej obsługi ekologicznej występują w imieniu firmy przed organami kontroli środowiskowej, administracji oraz reprezentują firmę w postępowaniach. Kompleksowa oferta usług ekologicznych stworzona przez firmę EkoExpert umożliwia klientom powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych doradcom środowiskowym, których wieloletnie doświadczenie gwarantuje uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, przekazywanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych oraz terminowe wnoszenie opłat środowiskowych z tytułu korzystania ze środowiska. Współpraca ekologiczna z doświadczonymi profesjonalistami w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie wpływa na poprawę funkcjonowania firmy, podnosi konkurencyjność oraz zwiększa atrakcyjność rynkową firmy z uwagi na poszanowanie zasad ochrony środowiska w prowadzonej działalności. Firma EkoExpert propozycję współpracy ekologicznej dostosowuje do zmieniających się i aktualnie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska, posiada kompleksowe rozwiązania w kluczowych obszarach zarządzania firmą tj. zarządzanie odpadami, zarządzanie dokumentacją, wdrożenia zaleceń pokontrolnych, co w znacznym stopniu ogranicza koszty prowadzenia działalności i zmniejsza ryzyko otrzymania kar finansowych i administracyjnych za niedostosowanie działalności do obowiązujących przepisów. Zachęcamy firmy zainteresowane współpracą do zapoznania się z ofertą świadczonych usług środowiskowych na stronie www.ekoexpert.com.pl lub telefonicznego kontaktu z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.
DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT USŁUGI EKOEXPERT
Podobne ogłoszenia: DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT USŁUGI EKOEXPERT
CENAPARAM.

Parametry:

- przedmiot uszkodzony
- wystawie fakture VAT
- przedmiot nowy

USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO OPERATY WODNOPRAWNE

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje najkorzystniejsze warunki współpracy ekologicznej obejmującej doradztwo ekologiczne, usługi ekologiczne: rejestracyjne, ewidencyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe zapewniające zgodne z prawem funkcjonowanie oraz ograniczające koszty środowiskowe w firmie. Doradcy ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
101,00 PLN

USŁUGI SZKOLENIA DORADZTWO WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje usługi środowiskowe dla firm obejmujące wszelkie obowiązki środowiskowe firmy: ewidencyjne, rejestracyjne, rozliczeniowe, sprawozdawcze związane z prowadzoną działalnością. Zakres obowiązków środowiskowych firmy eksperci środowiskowi z EkoExpert są w sta ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
101,00 PLN

KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO EKOEXPERT

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje klientom kompleksowe usługi środowiskowe, audyty ekologiczne, audyty energetyczne, profesjonalne opracowania środowiskowe, w tym: raporty środowiskowe, analizy środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, operaty wodnoprawne, oceny środowiskowe oraz profesjonalne do ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
98,00 PLN

DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA FIRM EKSPERT ŚRODOWI

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi szkoleniowe oraz usługi doradcze z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój projektów ekologicznych, rozlicza projekty realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz doradza ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
100,00 PLN

WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA FIRM DORADZTWO OBSŁUGA FIRM

Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. dla wielu firm jest idealnym rozwiązaniem, pozwalającym zadbać o należyte wypełnianie obowiązków środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firma EkoExpert zajmuje się obsługą ekologiczną firm i instytucji, w ...
Pozostałe > Usługi > Ekologia - (podlaskie)
1,00 PLN